Wesprzyj

Stowarzyszenie EZG utrzymuje się dzięki realizowanym projektom i pozyskiwanym grantom, wpływom ze składek członkowskich oraz przekazywanym darowiznom na cele statutowe. Jeśli chcesz, żebyśmy mogli jeszcze bardziej rozwijać naszą organizację i podejmować nowe działania, wesprzyj nas darowizną!

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:

Stowarzyszenie EZG

ul. Długa 15, 95-100 Zgierz

KRS 0000350060

Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0222 2700

Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Darowiznę można przekazać na do­wolnie wybrane działanie statutowe organiza­cji.

Pamiętaj, że darowiznę możesz odliczyć od podstawy opodatkowania – w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Jeśli przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: mail – stowarzyszenie@ezg.info.pl, tel. 792 449 332.