A A A

Od 2 kwietnia Łódź wprowadza nową siatkę połączeń tramwajowych i autobusowych. Komunikacyjna rewolucja dotknie także Zgierz, ponieważ zmiany dotyczą również linii tramwajowych 46 i 16 oraz autobusowej 51.

Comments ()

Władze województwa łódzkiego zainaugurowały akcję posadzenia 100 tysięcy drzew z okazji 100-lecia naszego województwa. Symboliczne pierwsze sadzenie odbyło się w Lesie Łagiewnickim.Comments ()

Powiat zgierski od marca planuje rozpoczęcie remontów trzech dróg w regionie. Prace mają ruszyć na odcinku drogi Cedrowice-Leśmierz, w Grotnikach oraz na ul. Kasprowicza w Zgierzu.

Comments ()

Pod koniec lutego Towarzystwo Przyjaciół Zgierza wydało najnowsze "Zgierskie Zeszyty Regionalne". XI tom publikacji zawiera różnorodne tematy i opracowania, m. in. kronikę Ozorkowa, z dziejów Lućmierza, z dziejów szkoły w Kęblinach, nieznane informacje dotyczące Głowna w biografii Janka z Czarnkowa, głośne życie dawnego Strykowa i Głowna itp.Comments ()

Województwo łódzkie będzie miało drugi regionalny budżet obywatelski. Mieszkańcy i mieszkanki Łódzkiego już w tym roku zdecydują o przeznaczeniu 5 milionów złotych.Comments ()

W sali obrad Urzędu Marszałkowskiego obradował konwent starostów województwa łódzkiego. Konwent to cykliczne spotkanie starostów z woj. łódzkiego, na których wymieniają poglądy, przedstawiają propozycje działań, formułują wspólne stanowiska skierowane do różnych organów państwa. W najważniejszych sprawach dotyczących powiatów podejmują stanowiska. Comments ()

W związku problemami z budową kanalizacji sanitarnej w trakcie przebudowy drogi powiatowej ul. Konstantynowskiej w Zgierzu, powiat zgierski, wraz z wykonawcą ustalił termin zakończenia prac na 29 listopada 2016 r.Comments ()

Pod koniec listopada, jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, ma rozpocząć się remont dróg w gminie Głowno. Łącnzie wyremontowanych ma być ponad 6 km odcinków dróg, na co powiat zgierski przeznaczny blisko 1,4 mln zł.Comments ()

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dofinansuje 63 projekty lokalne w sołectwach w łącznej kwocie 300 tys. zł. Po wyłonieniu zwycięzców w pierwszym naborze, radni Sejmiku zdecydowali o dofinansowaniu działań także z listy rezerwowej.Comments ()

Rozpoczyna się remont ulicy Piątkowskiej. 5 sierpnia zamknięty zostanie odcinek od DK 91 do ul. Piłsudskiego. Objazdy będą kierowane ul. Musierowicza i al. Armii Krajowej.

Comments ()

Starostwo Powiatowe w Zgierzu ogłosiło przetarg na przebudowę ul. Konstantynowskiej w Zgierzu. Inwestycja ma ruszyć niebawem i zakończyć się jeszcze w tym roku.

Comments ()

.