A A A

ZGIERZ

27 lutego przypada 90. rocznica nadania w Zgierzu sztandaru 31. Pułkowi Strzelców Kaniowskich. Wyjątkowa dla naszego miasta uroczystość odbyła się w 1927 r. na Starym Rynku w Zgierzu. 

Comments ()

Od kilkunastu lat istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce numeru KRS. Status OPP posiada kilka organizacji ze Zgierza, które warto wesprzeć w taki sposób.Comments ()

Prezydent Zgierza przystał na wniosek w sprawie publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza i rad osiedli. Dokumenty będą dostępne na bieżąco od nowego roku.Comments ()

Zgierskie rady osiedli podsumowują rok 2016 i przyjmują plany działania na pierwsze półrocze 2017 r. Przedstawiamy terminarz posiedzeń jednostek pomocniczych miasta.

Comments ()

Z roku na rok Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poprawia swój rekord ogólnopolski. Coraz lepsze wyniki osiąga również zgierski sztab WOŚP, który w styczniu 2017 r. zebrał niemal 192 tys. zł, o 15 tys. więcej niż w roku ubiegłym.Comments ()

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta Zgierza, większość zgierskich radnych przyjęła budżet miasta na 2017 rok. Zaplanowane wydatki mają wynieść 195,4 mln zł, w tym 6,3 mln zł na inwestycje. Jak zawsze największą część budżetu stanowi oświata i wychowanie (57 mln zł).Comments ()

Miasto Zgierz wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie na renowację pomnika na Placu Stu Straconych. Konkurs pt. "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Comments ()

Prezydent Miasta Zgierza informuje o możliwości przyznania przez Radę Miasta Zgierza w roku 2017 tytułów Honorowego Obywatela Miasta Zgierza oraz Zasłużonego dla Miasta Zgierza. Wnioski przyjmowane są do końca lutego 2017 r.Comments ()

Podkategorie

.