A A A

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to polskie święto państwowe, obchodzone każdego roku w dniu 13 kwietnia. Uchwalone zostało 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

W dokumencie napisano: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

Zbrodnia katyńska od samego początku była jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic Związku Sowieckiego. 13 kwietnia 1943 r. Niemcy podali informację o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Lesie Katyńskim. Rząd sowiecki natychmiast rozpoczął kampanię propagandową mająca na celu przerzucenie winy za tę zbrodnię na Niemców. Władze ZSRR dopiero 13 kwietnia 1990 r. ujawniły część dokumentów w tej sprawie.

Wśród zamordowanych w Katyniu znaleźli się mieszkańcy Zgierza, urodzeni w Zgierzu
i ci, których wojna zastała w Zgierzu. Tablica z nazwiskami Zgierzan – Katyńczyków znajduje się na Placu Stu Straconych.

Dla uczczenia pamięci zgierzan – katyńczyków oraz wszystkich pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach kaźni oraz dla upamiętnienia Ofiar katastrofy smoleńskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Zgierza, dr Iwony Wieczorek, zgierskie uroczystości Dnia Katyńskiego odbędą się w niedzielę, 15 kwietnia 2012 roku:

  • o godz. 11.30 w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu odprawiona zostanie msza św. z oprawą muzyczną w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza;
  • o godz. 12.45 nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą Zgierzan – Katyńczyków na Placu Stu Straconych w Zgierzu.

Na obchody 72. rocznicy zbrodni katyńskiej zaprasza Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek.


{itpsharepoint}

.