A A A


1 lipca 2010 w Centrum Obywatelskim odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie Zgierza, które zostało zainicjowane przez posła Artura Dunina.

(na zdjęciu od lewej: Łukasz Cezary Adamski, Artur Dunin; fot. Jakub Pyrzanowski)

Spotkanie, które poprowadził Łukasz Cezary Adamski, miało na celu lepsze poznanie samych organizacji, jak również ich działań, osiągnięć i problemów, z którymi przychodzi im walczyć każdego dnia. Pan poseł podkreślił, że chciałby przede wszystkim słuchać – dowiedzieć się, co jest dobre, a co należałoby zmienić lub ulepszyć z punktu widzenia stowarzyszeń, organizacji i nieformalnych grup.

 

- Tylko tak można sprawić, by współpraca była wydajniejsza - mówił Artur Dunin, Poseł na Sejm RP. - Musimy się poznać, by czerpać z własnego potencjału.

 

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele 16 organizacji i grup działających na terenie miasta. Zgromadzeni przedstawili sylwetki i najważniejsze założenia działalności swoich  grup, co szybko przemieniło się w dyskusję. Udało się utworzyć listę problemów, na które natrafiają organizacje oraz najważniejszych inicjatyw, które ułatwiłyby działanie organizacji oraz komunikację i współpracę między nimi.

 

(fot. Jakub Pyrzanowski)
  

Spotkanie niemalże od razu przyniosło efekty. Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica zobowiązali się do sfinansowania transportu dla osób niepełnosprawnych (problem ten podjęli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego koło w Zgierzu) na spotkanie organizowane w Rosanowie. Przedstawiciele zgierskiego NGO pokazali, że mają pomysły i energię na wspólne działania, że widzą realne szanse dalszej współpracy.

 

Pan poseł zobowiązał się do organizacji kolejnych spotkań oraz do podjęcia działań w poruszonych kwestiach. 

 

---
Paula Baranowska

 

.