A A A

 

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień - w towarzystwie prezydenta Zgierza Iwony Wieczorek - podziwiał efekty realizacji projektu unijnego „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”, który zaowocował powstaniem Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.

Zgierz uzyskał dofinansowanie w wysokości 5,4 mln zł w ramach Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przywrócona została historyczna zabudowa Rynku Nowego Miasta w obrębie ulic Narutowicza i Rembowskiego poprzez przeniesienie, renowację i konserwację czterech Domów Tkaczy oraz odtworzenie XIX-wiecznego charakteru obu ulic. W zrewitalizowanych obiektach mieszczą się m.in. Centrum Konserwacji Drewna, Dom Turysty i Muzeum Miejsca, Muzeum Lalek. Prezentowane są również okolicznościowe wystawy.

Gmina Miasto Zgierz uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dotację w wysokości ponad 466 tys. zł na promocję projektu „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego” oraz hasła „Zgierz miasto biedermeier”.

Zdjęcia z wizyty dostępne są na stronie Serwisu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Źródło: www.lodzkie.pl

 

.