A A A

 

Prezydent Miasta Zgierza informuje o możliwości przyznania w roku 2012 przez Radę Miasta Zgierza tytułów honorowych „Honorowego Obywatela Miasta Zgierza” oraz „Zasłużonego dla Miasta Zgierza”.

"HONOROWY OBYWATEL MIASTA ZGIERZA" - za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym - tytuł przyznawany osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza. Procedura i wniosek

"ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA" - za działalność na rzecz miasta Zgierza godną szczególnego uznania - tytuł przyznawany osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym. Procedura i wniosek

Pobieranie i przyjmowanie wniosków oraz szczegółowych informacji udziela Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pokój 104), tel. 42 714 32 60 

Wnioski przyjmowane są do końca lutego 2012 r.

***

HONOROWY OBYWATEL MIASTA ZGIERZA I ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" nadaje Rada Miasta Zgierza za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym – tytuł jest przyznawany osobom, które nie są mieszkańcami Zgierza.

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" nadaje Rada Miasta Zgierza za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania – tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym.

Wnioski składać mogą: organizacje społeczne, partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, komisje Rady Miasta Zgierza, kluby radnych Rady Miasta Zgierza, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, rady osiedli, Konwent Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza . 

Każdego roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zgierza może otrzymać 1 osoba, tytuł Zasłużonego dla Miasta Zgierza - 3 osoby lub podmioty. 

Tytuły nadaje Rada Miasta Zgierza po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Prezydenta Miasta Zgierza i Komisję Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza. 

Pierwsze tytuły przyznawane były w 2002 r.

***

Honorowi Obywatele Miasta Zgierza:
2002 r. Zdzisława Kotulska-Hofmokl, Marian Glinkowski, 
2003 r. Wanda Chotomska, 
2004 r. Dawid Ber, Leszek Rózga, 
2006 r. Adam Biela, Maciej Kozłowski, Wiesław Olender, 
2008 r. Jerzy Dzik, 
2009 r. Henryk Leszczyński, 
2010 r. Witold Świętosławski.

Zasłużeni dla Miasta Zgierza:
2002 r. Józef Dąbrowski, Marian Pieruń, Towarzystwo Śpiewacze “Lutnia”, Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”, 
2003 r. Leszek Jarmuż, ks. Jerzy Kowalczyk, Lesław Kropp, Bank Spółdzielczy w Zgierzu, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta, 
2004 r. Gabryela Nawrot, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, ks. Mirosław Strożka, ks. Zdzisław Sudra, Jadwiga Wlaźlińska, 
2005 r. Tadeusz Gazda, Justyna Mospinek, Stanisław Ogórkiewicz, Wojciech Szymański, Szkoła Podstawowa Nr 3, 
2006 r. Tomasz Kłos, Krzysztof Kuzdak, Jan Patora, Jednostka Wojskowa Nr 2819, Szkoła Podstawowa Nr 4, 
2007 r. Jolanta Bibel, Bożenna Piotrowicz, Teresa i Antoni Rybiccy, Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”, Zespół Szkół Ogólnokształcących – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zgierzu, 
2008 r. Włodzimierz Cieślak, Sabina Skowrońska, ks. Marcin Undas, 
2009 r. Grzegorz Szkoda, Maciej Wierzbowski, Zespół Pieśni i Tańca „Boruta”, 
2010 r. Wanda Kruszyńska, NSZZ „Solidarność” Podregion Zgierz, Bogusław Stożek. 
2011 r. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, Oktawian Dynowski

 

 

.