A A A

17 stycznia 2012 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się XIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza. 

 

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

4. Informacja na temat dalszego funkcjonowania Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad sesji.

.