A A A

Fundacja "Twórczy, Aktywni" serdecznie zaprasza Mieszkańców Zgierza na kolejne spotkanie z Władzami Zgierza, które odbędzie się w czwartek 12 stycznia o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Rembowskiego 1 (Domy Tkaczy).

12 stycznia rozmawiać będziemy o zgierskich perspektywach i partycypacji społecznej.

Jakie problemy wymagają rozwiązania? Jakie będą cele i kierunki działania na najbliższy rok i do końca kadencji? - to pytania, na które odpowie p. prezydent Zgierza, Iwona Wieczorek, a zgierzanie będą mogli podzielić się uwagami, pomysłami, spostrzeżeniami.

Wspólnie zastanowimy się nad priorytetami w strategii rozwoju Zgierza i formami konsultacji społecznych.

Zapraszamy do dialogu, bo tylko tak można znaleźć najlepsze, konstruktywne rozwiązania, służące miastu i mieszkańcom.

Fundacja „Twórczy, Aktywni”

źródło: miasto.zgierz.pl 

.