A A A

Z ubolewaniem informujemy, że podczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi 14 grudnia 2011 sprawa tramwaju "46" została zdjęta z porządku obrad. Stało się to z winy radnych Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Opóźnia to ostateczne rozstrzygnięcie sprawy na korzyść "Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej" i nas - użytkowników tej linii.

 

W tej sytuacji strony podjęły radykalną reakcję: wobec działań władz Łodzi, które ewidentnie usiłują przeciągnąć sprawę i dążą do likwidacji MKT, związki zawodowe tej spółki podały sprawę do prokuratury, a władze Zgierza zgłosiły do sądu administracyjnego.

Pragniemy zauważyć, że upłynął już okres 30 dni od daty złożenia w Urzędzie Miasta Łodzi petycji do prezydent Hanny Zdanowskiej (14 listopada 2011), a dotąd nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Uznajemy to za lekceważenie elementarnego obowiązku urzędnika samorządowego odpowiadania na pisma do niego kierowane i zwracamy się do radnych Rady Miejskiej w Łodzi i do pani wojewody łódzkiego w sprawie tego zaniedbania obowiązku przez panią prezydent Łodzi Hannę Zdanowską.


Jednocześnie kierujemy najserdeczniejsze podziękowania tym radnym Rady Miejskiej w Łodzi i władzom Zgierza, którzy konsekwentnie dążą do właściwych rozwiązań w sprawie tramwaju "46" i wszystkim, którzy wspierają nasz ruch.


Adam Rembak
Ruch na Rzecz Obrony Linii Tramwajowej "46" i Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim

 

.