A A A

W dniu 22 grudnia miasto Zgierz otrzymało informację, że wniosek "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" w wyniku rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i zgodnie z otrzymaną punktacją kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania.

W związku z tą decyzją Zgierz ma szanse uzyskać ponad 7 milionów dofinansowania. Pierwsza ocena Urzędu Marszałkowskiego była negatywna, jednak władze Zgierza złożyły od tej decyzji odwołanie.

Projekt obejmować ma m.in. rewitalizację Muzeum Miasta Zgierza, ogrodu Centrum Kultury Dziecka, placu Jana Kilińskiego w Zgierzu, zagospodarowanie terenu w okolicy budynku po starym Młynie oraz budowę monitoringu centrum Zgierza.

źródło: Wydział Promocji Miasta Zgierza

.