A A A

29 listopada 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16) odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Zgierza.

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Uwagi do porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XV sesji.

4.     Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

5.     Zapytania mieszkańców.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

7.     Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej.

8.     Informacja dotycząca obwodnicy miasta Zgierza S14 – obecny stan przygotowania inwestycji, terminy związane z jej realizacją, a także zabezpieczenie środków finansowych.

9.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Zgierz w roku szkolnym 2010/2011.

10.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
a) Informacja na temat międzynarodowego szkolenia "BiTriMulti".

11.  Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

12.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

13.  Zapytania i wolne wnioski.

14.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekt uchwały złożony poza porządkiem obrad:

 

 

 

 

.