A A A

15 listopada powiat zgierski stał się właścicielem nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 18 w Zgierzu - budynku, który w przyszłości ma stać się nową siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.

Kolejnymi krokami, które podejmiemy będzie przeprowadzenie audytu energetycznego (zapotrzebowania na ciepło) oraz powstanie programu funkcjonalno-użytkowego – mówi Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki. - Podczas tworzenia tego ostatniego dokumentu nastąpi konfrontacja potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury, możliwości finansowych powiatu oraz możliwości projektowych budynku.

 

Zarząd Powiatu Zgierskiego w projekcie przyszłorocznego budżetu zabezpieczył kwotę 800 tys. zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac adaptacyjnych.

 

Małgorzata Tomczuk

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

.