A A A

Zakończył się drugi i ostatni nabór samorządów zainteresowanych udziałem w projekcie „Decydujmy razem”. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprosiła do współpracy 29 gmin i powiatów z 8 województw w Polsce. Dołączą one do samorządów, które już od niespełna roku uczestniczą w projekcie wprowadzającym nową jakość w relacje między obywatelami a władzami przedstawicielskimi i administracja lokalną.

Chęć udziału w projekcie zgłosiło wiele gmin i powiatów z województw w których prowadzona była rekrutacja – Ogromnie cieszymy się z tak pozytywnego odzewu na nasze zaproszenie – mówi Monika Eilmes-Glegoła, kierownik projektu „Decydujmy razem” w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. – Oznacza to, że projekt stał się rozpoznawalny wśród samorządowców, a oni sami wiedzą, że naprawdę warto do niego dołączyć. Wybierając samorządy, które dołączą do projektu staraliśmy się, aby były to gminy i powiaty o zróżnicowanym stopniu doświadczeń w zakresie partycypacji publicznej.

Do projektu „Decydujmy razem” dołączy Gmina Miasto Zgierz. Z województwa łódzkiego będą to także gminy Brzeziny i Rokiciny.

Wybrane samorządy rozpoczną teraz testowanie jednego z modeli partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityki w wybranym przez siebie obszarze (zatrudnienie, integracja społeczna, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój). Powołane zostaną zespoły, których pracę merytorycznie wesprą doradcy Fundacji, a nadzorować będą koordynatorzy regionalni. Zespoły będą pracować nad dokumentem – strategią lub programem. Dokumenty te będą poddane konsultacjom społecznym, a następnie przedstawione Radom gminy/powiatu w formie projektu uchwały. Po uchwaleniu dokumentów przez rady członkowie zespołów partycypacyjnych będą monitorować wdrażanie i wspierać wypracowaną wspólnie strategię lub program.

Udział w projekcie, którego jednym z głównych zadań jest upowszechnienie uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych, jest niewątpliwym źródłem prestiżu dla samorządów. W projekt zaangażowanych jest, po zakończonej właśnie rekrutacji, w sumie 108 samorządów z czego 60 pracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizując ścieżkę indywidualną laboratoriów partycypacji publicznej, pozostałe natomiast wykorzystują ścieżkę subregionalną pod skrzydłami Stowarzyszenia CAL. Zakończenie projektu nastąpi w 2014 roku.

 

źródło: decydujmyrazem.pl

.