A A A

27 października Rada Miasta Zgierza przyjęła na XV sesji projekt uchwały wprowadzającej podwyżkę cen zgierskich biletów o 0,40 zł, czyli o ponad 20 procent. Uchwała będzie obowiązywać od nowego roku.

Projekt uchwały przedstawił zastępca prezydenta, Grzegorz Leśniewicz. Wyjaśnił, że projekt wprowadza podwyżkę w wysokości 0,40 zł, podczas gdy wcześniejszy zakładał podwyżkę o 0,60 zł. Jak tłumaczył, podwyżka jest konieczna dla utrzymania komunikacji miejskiej.

Cena jednorazowego biletu wynosić ma 2,20 zł (o 40 groszy więcej niż obecnie). Cena biletu ulgowe wyniesie zatem 1,10 zł. Karnet 11-przejazdowy kosztować ma 20 zł, a ulgowy 10 zł. Średni wzrost cen to ok. 22%. Ceny biletów okresowych (miesięcznych i trzymiesięcznych) powiększono o odpowiedni procent i zaokrąglono w górę do pełnego złotego. Ceny biletów ulgowych stanowią połowę ceny biletów normalnych.

W głosowaniu za przyjęciem uchwały (zwiększającej opłatę za przejazd autobusową komunikacją miejską oraz ceny biletów okresowych na autobusy i tramwaje) było 13 radnych, przeciw - 5, wstrzymało się 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Radni przyjęli także uchwałę zwiększające ceny biletów za przejazd tramwajami na trasie Łódź (Helenówek) - Zgierz - Ozorków (13 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujących).

Projekt uchwały proponowanej przed sesją RMZ (z pierwotnie zakładaną podwyżką o 0,60 zł).

 

na podstawie: relacja online Rady Miasta Zgierza, miasto.zgierz.pl

 

.