A A A

1 listopada w godz. 9-17 odbędzie się zbiórka publiczna pieniędzy przed cmentarzami na renowację zabytkowych nagrobków i grobów osób zasłużonych dla Zgierza.

Zbiórka będzie przeprowadzana przy Starym Cmentarzu przy ul. Piotra Skargi oraz Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Spacerowej.

Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Zgierza. W akcję, podobnie jak rok temu, włącza się Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG.

.