A A A

Powiatowi radni podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Zgierskiego jednomyślnie wyrazili zgodę na przyjęcie przez Powiat Zgierski darowizny od Skarbu Państwa – nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 18.
Starosta Zgierski powołał do życia trzyosobowy zespół roboczy ds. adaptacji budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby działalności zgierskiego Młodzieżowego Domu Kultury. Dzisiejsza decyzja radnych jest początkiem procesu przeniesienia MDK z jego dotychczasowej siedziby przy ul. Długiej, której stan techniczny nie pozwala na dalsze funkcjonowanie placówki.
Chciałbym, żeby do końca tej kadencji zarządu, MDK mógł działać w nowym budynku” – mówi Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki.
Małgorzata Tomczuk
Starostwo Powiatowe w Zgierzu

 

 

.