A A A

Fundacja "Twórczy, Aktywni" zaprasza w niedzielę 2 października 2011 na organizowany już po raz trzeci w Zgierzu "Dzień Tkacza/ Tkaczki". W programie: warsztaty tkackie na zabytkowych krosnach, spacer po Parku Kulturowym Miasto Tkaczy, zwiedzanie z przewodnikiem wystaw stałych w Muzeum Miasta Zgierza. Działanie realizowane jest we współpracy z MDK, Parkiem Kulturowym Domy Tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza w ramach projektu "Zgierskie wątki" dofinansowanego przez Starostwo  Powiatowe w Zgierzu.

Pomysł organizowania Dnia Tkaczki w pierwszy październikowy weekend zrodził się w Nowym Odrowążku, gdzie Stowarzyszenie RDEST obchodziło taki dzień już w 2008 roku. Od 2009 roku Dzień Tkacza/Tkaczki w Zgierzu – mieście XIX-wiecznych tkaczy i XX-wiecznych tkaczek organizuje fundacja „Twórczy, Aktywni”.

2 października 2011 roku uczcimy pamięć o tkaczach i sukiennikach, którzy przyczynili się do założenia miasta, oraz rzeszach zgierskich włókniarek.

W 1821 roku Zgierz został wybrany na jeden z pięciu w kraju ośrodków przemysłu włókienniczego. Na lewym brzegu Bzury postanowiono wybudować Nową Osadę Fabryczną - Nowe Miasto. Osią urbanistyczną była ulica Długa i ulice prostopadle ją przecinające. Do miasta zaczęli przybywać rzemieślnicy z Europy: tkacze, farbiarze, wykańczacze. Każdy otrzymywał nieodpłatnie działkę wielkości 0,5 morgi chełmińskiej pod budowę domu oraz 1,5 morgi na ogród, projekt domu i drewno na budowę. Zobowiązywał się wybudować dom w ciągu dwóch lat. Na wyznaczonych działkach na kamiennej podbudowie przybysze budowali piętrowe domy drewniane z dwuspadowymi dachami, ustawione frontem do ulicy, z sienią na przestrzał. Na parterze były pomieszczenia rzemieślnicze z warsztatami tkackimi, a na górze mieszkanie; trójkątną facjatkę na środku piętra wykorzystywano do ekspozycji towaru. Tak powstała zwarta, jednorodna zabudowa około 300 drewnianych domów. Zgierz stał się przodującym ośrodkiem sukienniczym w całym Królestwie Polskim i dużym ośrodkiem miejskim.

Do naszych czasów przy dwóch ulicach Nowego Miasta: Narutowicza i ks. Rembowskiego zachowało się około trzydziestu drewnianych domów tkackich, które powstały w latach dwudziestych XIX wieku. Te najciekawsze zgierskie zabytki dzięki środkom unijnym i norweskim mają szansę przetrwać w Zgierskim Parku Kulturowym Domy Tkaczy, gdzie odtwarzany jest krajobraz kulturowy XIX-wiecznego Zgierza, unikalny przykład zabudowy drewnianej w Europie. 

Warto pamiętać też o późniejszej historii Zgierza jako ośrodka włókienniczego. Ważne, by żaden wątek z przeszłości się nie zerwał.

Jolanta Podwysocka 

.