A A A

W dniu 23 września w Urzędzie Miasta Zgierza odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Kierowca zawodowy – pewna praca. Szkolenia dla osób chcących zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe”. Jest to bezpłatny projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 120 osób pracujących z powiatu zgierskiego oraz powiatu miasta Łodzi poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie z grupy deficytowej w okresie od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2013 roku.

„Kierowca zawodowy – pewna praca” ma na celu nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie kierowcy prawo jazdy kat. „C”, „C+E”, „D”, uzupełnionych o niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń technicznych i udzielania 1-ej pomocy.

- Ciekawą propozycją projektu jest również nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim – zachęca Adam Kacprzycki, koordynator – a także utrzymanie pełnych uprawnień do uprawiania tego zawodu.

Projekt realizowany jest przez Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Markab Sp. z o.o., a rekrutacja uczestników została otwarta w sobotę 24 września. Od tego dnia można drogą elektroniczną przesyłać formularz zgłoszeniowy.

- Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie kobiety, ale nacisk kładziemy także na osoby z niewysokim wykształcenie (podstawowe, średnie) oraz osoby o najniższych dochodach – mówi koordynator projektu. – Ponieważ kierujemy go do grupy, która jest aktywna zawodowo, ale przy niskich dochodach nie jest w stanie podnosić swoich umiejętności zawodowych.

W projekcie mogą wziąć udział dorosłe osoby pracujące z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą. Szkolenia odbędą się poza miejscem pracy i godzinami pracy uczestników. Dodatkowym kryterium jest posiadanie prawa jazdy kat. „B” dla uczestników nauki jazdy kat. „C” i „D”, „C” dla nauki jazdy „C+E”.

Według realizatorów projektu jest to dobry sposób na wytworzenie kadry, która zaspokoi potrzeby naszego miasta jako przyszłego centrum logistycznego na całą Polskę.

- Jest nam niezwykle miło, że możemy po raz kolejny pochwalić się projektem, który będzie służył mieszkańcom naszego miasta – powiedziała prezydent miasta Zgierza Iwona Wieczorek. – Będziemy się starać, by tego typu inicjatyw w naszym mieście było więcej.

Więcej informacji można uzyskać na stronach miasta, a także w biurze projektowym zgierskiej spółki Markab (link).

Justyna Zielińska

 

.