A A A

Starostwo Powiatowe w Zgierzu podpisało intencyjne porozumienie z Prokuraturą Rejonową w Zgierzu, na mocy którego Starostwo będzie zmierzać do przekazania prokuraturze terenu przy zgierskim Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka. W zamian prokuratura przekaże Starostwu teren przy ul. Łódzkiej w Zgierzu. Pozyskaną nieruchomość planuje się sprzedać.

„Za uzyskane pieniądze chcemy wybudować przy „Cezaku” boisko – Orlik, z prawdziwego zdarzenia, którego infrastruktura będzie nieporównywalnie lepsza niż ta, którą dysponuje obecnie szkoła – mówi Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki. Nasze działania podyktowane są chęcią stworzenia młodzieży zaplecza sportowego, które pozwoli rozwijać ich pasje i zdolności. Obecny stan boiska pozostawia wiele do życzenia. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwy proces, ale w obliczu braku środków finansowych na tego typu inwestycje, wybraliśmy najbardziej racjonalne rozwiązanie. Ponadto nowa lokalizacja siedziby Prokuratury Rejonowej w Zgierzu z pewnością ułatwi mieszkańcom dostęp do tej instytucji, a spory o fatalną jakość dojazdu do prokuratury nie będą mieć racji bytu”.

29 sierpnia br. Starostwo Powiatowe w Zgierzu złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek zgłoszeniowy przystąpienia do realizacji programu „Moje boisko, Orlik 2012”. W materiale zdjęciowym do artykułu prezentujemy Państwu obecny stan boiska i bieżni oraz wizualizację przyszłego Orlika.

źródło: powiat.zgierz.pl

.