A A A

Dzień Solidarności i Wolności to polskie święto państwowe ustanowione przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku. Święto to obchodzone jest w dniu 31 sierpnia, w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, w celu upamiętnienia zrywu Polaków z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu.

Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień kolejno: w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju. Za datę symboliczną uważa się datę podpisania porozumień w Gdańskiej Stoczni: 31 sierpnia 1980 roku.

Ruch "Solidarności" był konsekwencją żywiołowych strajków na Lubelszczyźnie, Wybrzeżu, które potem rozwinęły się na cały kraj.

Zgierz nie został obojętny na ten ogólnopolski zryw. W istniejących wówczas zakładach pracy, m.in.: Boruta, Cytrokwas, Zeltor, Fresco, ZUT, Polopren, TWO-MET, Zakład Energetyczny, Zeta, a także w Wojewódzkim Szpitalu oraz w placówkach oświatowych, organizowano strajki podejmowano akcje protestacyjne walcząc, tak jak w całym kraju, nie tylko o sprawy bytowe, ale przede wszystkim wolnościowe i tym samym o godność.

Mieszkańcy Zgierza 31 lat temu czynnie zaangażowali się w ogólnopolski ruch tworzenia "Solidarności" i wielu z nich w konsekwencji dotknęły represje ówczesnego systemu: po wprowadzeniu stanu wojennego, w formie zwolnień z pracy, kar grzywny, a nawet internowań.

Uroczystości w dniu 31 sierpnia 2011 r. rozpoczęły się o godz. 17.00 w Czytelni Głównej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa (ul. Łódzka 5 w Zgierzu), wręczeniem pamiątkowych Zgierskich Medali Wolności.

 

Medalem honorowane są Osoby żyjące i zmarłe, które:

- zakładały w latach 1980-1981 struktury NSZZ "Solidarność" w Zgierzu,

- były aktywnymi działaczami struktur NSZZ "Solidarność" w Zgierzu,

- były aktywnymi działaczami podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Zgierzu,

- sprzeciwiały się systemowi w stanie wojennym,

- aktywnie wspierały opozycję nie należąc do struktur NSZZ "Solidarność".

Odznaczonych zostało 6 osób: dwie osoby (Pan Zdzisław Bojarun i Pan Bogdan Sandelewski) na podstawie decyzji Nr 24/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie przyznania pamiątkowego "Zgierskiego Medalu Wolności" i cztery osoby (Pan Władysław Barański, Pan Tadeusz Kustosik, Pani Anna Pawlicka oraz pośmiertnie śp. PanZygmunt Tarasiewicz - odebrał Pan Lech Baczyński - również odznaczony), które z różnych przyczyn wcześniej nie odebrały Medalu.

Po uroczystości wręczenia Zgierskich Medali Wolności, o godz. 18.00 w Kościele Farny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność".

Po Mszy św. złożono kwiaty pod Tablicą "Solidarności", przy wieży Kościoła, a następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Pasażu "Solidarności" pod kamień węgielny Pomnika Wolności, gdzie również złożono kwiaty.

Wydział  Kultury, Sportu i Zdrowia

źródło: miasto.zgierz.pl

.