A A A

12 sierpnia 2011 r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza.

 

Plan obrad sesji nadzwyczajnej planowanej na dzień 12 sierpnia 2011r.:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza" i zmiany uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza",

b) zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015,

c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych,

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038,

e) zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz zmienionej uchwałą Nr X/104/11 Rady Miasta Zgierz z dnia 30 czerwca 2011 r.

 

5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: miasto.zgierz.pl 

 

.