A A A

 

Celem tego projektu jest faktyczne „oddanie” mediów publicznych społeczeństwu. Organizacje pozarządowe biorą udział w samej inicjatywie, mają też do odegrania ważną rolę w procesie kształtowania i zarządzania mediami publicznymi, gdyż jednym z celów mediów publicznych, zdefiniowanym w projekcie ustawy jest „wspieranie postaw obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestnictwa w pluralistycznej debacie społecznej i procesach demokratycznych”. Zarówno w procesie przygotowywania ustawy, jak i w samej ustawie, dostrzeżono i doceniono potencjał organizacji pozarządowych i przeznaczono dla nich kluczową rolę w systemie nadzoru i zarządzania mediami publicznymi, jednak sama ustawa jest dokumentem bardzo obszernym, skomplikowanym i trudnym do zrozumienia, stąd też konieczne jest przeprowadzenie szerokich konsultacji w środowisku organizacji pozarządowych. Koordynację konsultacji wzięła na siebie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP.


To bardzo ważne, by organizacje społeczne aktywnie włączyły się w konsultacje projektu ustawy i zgłosiły swoje oczekiwania wobec mediów publicznych – mówi Sekretarz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG, Łukasz Cezary Adamski. Zachęcam wszystkie zgierskie stowarzyszenia i fundacje do zainteresowania się tym tematem i skorzystania z możliwości zabrania głosu – dodaje.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy można znaleźć na stronie www.konsultacje.ofop.eu w zakładce „Ustawa medialna”. Tam także można zarejestrować swoją organizację i wziąć udział w konsultacjach.
.