A A A

Trwa systematyczne dogaszanie pogorzeliska na terenie "Boruty". Zakończenie akcji gaśniczej planuje się na środę rano.

Trwa dogaszanie pogorzeliska. Na miejscu pracuje ok. 230 strażaków. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, potwierdza, że w poniedziałek rano nadal nie odnotowano przekroczenia norm jakości powietrza.

Specjaliści wojskowi z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w poniedziałek pobrali próbki wody, powietrza i gleby z terenów: Zgierza oraz okolicznych gmin i wykonają specjalistyczne badania pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń. Wyniki badań podane zostaną do wiadomości publicznej.

PGE szacuje, że najpóźniej w środę wieczorem przywróci energię elektryczną na terenie Parku Przemysłowego Boruta. Pracownicy UMZ kontaktują się z przedsiębiorcami z terenu Parku Przemysłowego Boruta, by zebrać informacje o zapotrzebowaniu na agregaty prądotwórcze, do wytworzenia minimalnego zasilania.

Do atmosfery uwalniane są znacznie mniejsze ilości substancji będących wynikiem spalania odpadów, w tym dużej ilości tworzyw sztucznych. W rezultacie działań gaśniczych obecnie zasięg oddziaływania emisji na jakość powietrza ogranicza się jedynie do otoczenia pogorzeliska w promieniu 100 do 200 metrów. Przy porywach wiatru zasięg oddziaływania może nieznacznie wzrosnąć. Na terenie tym możliwe jest jeszcze odczuwanie uciążliwości zapachowej, miejscowo zadymienie.

Unos spalin obecnie nie występuje. W związku z powyższym oddziaływanie pożaru na jakość powietrza sąsiednich miejscowości ustał. Obszar miasta Zgierza znajdujący się na wschód od miejsca zdarzenia nie podlega żadnemu napływowi spalin z pożaru, co wynika ze stale utrzymującego się kierunku wiatru wiejącego ze wschodu.

źródło: Komunikat Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

.