A A A

umz zgierz

Władze miasta i powiatu zgierskiego informują, że placówki oświatowe na terenie Zgierza w dniach 28-30 maja będą pracować w normalnym trybie. Akcja gaszenia pożaru na terenie dawnych zakładów "Boruta" idzie zgodnie z planem, poprawia się również stan powietrza.

Z aktualnego Komunikatu nadzwyczajnego nr 4 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.05.2018, godz.: 14:00, wynika, iż od godziny 10:00 dnia dzisiejszego zmiana warunków meteorologicznych spowodowała poprawę rozpraszania i zmniejszania substancji w powietrzu, a co za tym idzie mniejszą uciążliwość zapachową dla mieszkańców wschodniej części powiatu zgierskiego i obszarów sąsiednich.

O godzinie 13:00 temperatura pogorzeliska oceniana była na około 600 - 700° C, co przy obecnych warunkach pogodowych umożliwia wyższy unos smugi spalin nad poziom terenu niż miało to miejsce w godzinach nocnych i nad ranem. Dzięki temu stężenie substancji w niższych warstwach powietrza na drodze smugi będzie stopniowo mniejsze, a spaliny będą rozpraszać się na większym obszarze.

Obecnie w celu rozgarniania pogorzeliska używany jest ciężki sprzęt, co przyczyni się do szybszego wygaszenia ognisk ognia i stopniowej likwidacji źródła niezorganizowanej emisji substancji do powietrza. Biorąc pod uwagę dużą ilość tlących się odpadów, przy obecnym postępie prac likwidacja emisji może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni (najprawdopodobniej czwartek). Obecnie stacja pomiarowa w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 (wschodnia część miasta) nie wykazuje wzrostu poziomu substancji w powietrzu. 

Biorąc pod uwagę sytuację nadzwyczajną wprowadzone zostaną konieczne działania prewencyjne. Ograniczony zostanie do niezbędnego minimum proces  wietrzenia pomieszczeń klasowych. Rezygnuje się z prowadzenia zajęć na otwartej przestrzeni.  

W związku z tym informujemy Państwa i podajemy do publicznej wiadomości informację, iż w dniach od 28 do dnia 30 maja 2018 roku wszystkie placówki podległe Gminie Miasto Zgierz (szkoły, przedszkola oraz żłobek) będą funkcjonowały i zapewnią zajęcia dydaktyczne oraz stosowną opiekę wszystkim wychowankom i uczniom. 

źródło: UM Zgierz, Komunikat Powiatowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu 

.