A A A

ogiennaborucie

Trwa gaszenie składowiska odpadów z tworzyw sztucznych na terenie dawnego zakładu Boruta przy ul. Kwasowej i Energetyków w Zgierzu. Akcja może potrwać nawet do czwartku. 

 

Najnowszy komunikat po spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z godz. 21.00:

w akcji gaśniczej obecnie bierze udział łącznie 40 zastępów straży pożarnej;
cały czas trwa dogaszanie terenu, które może potrwać do czwartku. Pożar stabilizuje się, do tej pory stłumiono już ¼ objętej pożarem strefy;
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na bieżąco monitoruje stan powietrza w zanieczyszczonej strefie;
rano ma przyjechać Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, który wykona dokładniejsze badania na terenie objętym działaniami oraz w innych rejonach, które zostaną wskazane przez określone służby;
w poniedziałek strażacy mają przygotować teren do wejścia PGE, aby można było odbudować główną linię zasilającą;
chmura szkodliwych substancji, w związku z ustaniem wiatru, nie rozprzestrzenia się już dalej, powodując obniżenie poziomu zanieczyszczenia w najdalej wysuniętych miejscowościach, znajdujących się do tej pory w tej strefie;
obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych w pobliżu miejsca objętego akcją gaśniczą.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z godz. 19.00:

Obecnie systematycznie dogaszane pogorzelisko nadal uwalnia do atmosfery substancje będące wynikiem spalania odpadów, w tym dużej ilości tworzyw sztucznych. Na miejscu akcji działa ciężki sprzęt, pogorzelisko jest rozgarniane. W związku z tym zadymienie będzie miało charakter impulsowy wynikający z etapowania akcji gaśniczej. W rezultacie unos smugi spalin nad poziom terenu będzie coraz mniejszy. W godzinach nocnych oraz jutro rano może ponownie wystąpić zjawisko osiadania mas powietrza i smugi spalin z pożaru składowiska w Zgierzu na trasie jej przemieszczania. Największa koncentracja substancji w niskich warstwach powietrza może wystąpić około godziny 6:00 rano, gdy zjawisko inwersji zazwyczaj jest najsilniejsze. Obecnie najbardziej narażona na uciążliwości emisji z pożaru jest nadal gmina Aleksandrów Łódzki. 

Pełna treść komunikatu

 

Pozytywnym efektem zakończyły się działania związane z serwisowym podłączeniem energii dla elektrociepłowni, co oznacza, że będzie przywracana ciepła woda. W razie wystąpienia deszczu, nie należy korzystac z wody opadowej. Stopniowo nastąpi powrót energii elektrycznej do obiektów mieszkalnych w obrębie parku przemysłowego. Władze miasta wciąż proszą mieszkańców o nieprzebywanie na otwartej przestrzeni. Zgodnie z sugestiami służb ratowniczych zalecają także odwoływanie imprez plenerowych, które miałaby być organizowane w najbliższych dniach. 

Komunikat z godz. 9.00 (27.05):

  • akcja gaśnicza idzie w dobrym kierunku, pożar jest opanowany, obecnie trwa dogaszanie terenu, które może potrwać nawet do czwartku;
  • w związku ze zmianą warunków pogodowych, możliwy jest wzrost stężenia szkodliwych substancji w powietrzu w miejscowościach: Aleksandrów Łódzki, Zgniłe Błoto, Bełdów, Orzechów, Jerwonice, Puczniew, Charbice Dolne, Charbice Górne, Rąbień, Niesięcin, Konstantynów Łódzki, a także dodatkowo w północnej części Łodzi i zachodniej części Zgierza;
  • w nocy w związku ze zmianą warunków rozprzestrzeniania, spaliny zaczęły osiadać na obszary, nad którymi się znalazły;
  • obecnie stacja pomiarowa w Zgierzu nie wykazuje wzrostu poziomu substancji w powietrzu na terenie samego miasta, jednakże jakość powietrza, w miarę rozwoju sytuacji, może ulec zmianie;
  • zaleca się nadal ograniczyć wietrzenie mieszkań oraz przebywanie na otwartej przestrzeni. W razie wystąpienia opadów deszczu nie należy zbierać wody opadowej, gdyż może ona zawierać szkodliwe dla zdrowia substancje;
  • zmiana koloru wody w kranach w Zgierzu jest spowodowana zwiększeniem przepływu wody w sieci, nie ma zaś wpływu na jej jakość. Straż pożarna, która prowadzi stały monitoring wody pod względem skażenia chemicznego i radiologicznego, informuje, że woda nie jest zanieczyszczona, nadaje się do spożycia;
  • trasa autobusu nr 7, do wtorku włącznie, pozostaje zmieniona;
  • Energetyka „Boruta”, po rozłożeniu linii serwisowej, przywróciła częściowe zasilanie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, dzięki czemu wznowiono dostawy ciepłej wody. Całościowe zasilanie zostało przywrócone w budynkach mieszkalnych przy ul. Chemików 7 oraz ul. Sokołowskiej 2. Jeszcze dziś, prąd ma zostać przywrócony do Sądu Rejonowego oraz prawdopodobnie do Hotelu „San Remo”.
  • z powodu uszkodzenia linii przesyłowej średniego napięcia, bez prądu pozostaje Park Przemysłowy „Boruta”. Przywrócenie prądu, na tym terenie, nastąpi nie wcześniej niż za dwie doby;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych w pobliżu miejsca objętego akcją gaśniczą.

Poniżej publikujemy sprawozdanie z badań w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadzonych w związku z pożarem składowiska odpadów z tworzyw sztucznych:

wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 26.05.2018 w godzinach 22:30-23:15
 
.