A A A

 

zasluzeni zgierzCorocznie Rada Miasta Zgierza przyznaje tytuły "Zasłużonych dla Miasta Zgierza". W tym roku wyróżniono: Muzeum Miasta Zgierza, Zakład Kształcenia Nauczycieli oraz ks. kan. dr Andrzej Blewiński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" przyznawany jest przez Radę Miasta Zgierza. Mogą otrzymać go osoby fizyczne, prawne oraz organizacje społeczne.

Muzeum Miasta Zgierza obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia, zaś Zakład Kształcenia Nauczycieli 100-lecie! Gratulujemy nagrodzonym!

.