A A A

lazniamiejska

Jeden z najsłynniejszych zgierskich budynków ma szansę na kolejną modernizację. Po kompleksowym remoncie dachu przyszedł czas na wnętrze budynku. 2,5 mln złotych kosztować będzie remont historycznych wnętrz Łaźni Miejskiej. Miasto stara się o uzyskanie 50% dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jeśli uda się je pozyskać, to korzystając jednocześnie ze środków własnych, będzie można wyremontować wnętrza obiektu. Według planów do 31 października 2017 r. zakończy się remont holu, toalet, niecki basenowej z otoczeniem, w tym kabin i przebieralni. W ramach prac zostaną wymienione instalacje i odnowione posadzki, znikną też niehistoryczne kafle oraz lampy. Gruntowny remont wnętrz obiektu (wraz z piwnicami) miałby zakończyć się w trzecim kwartale 2019 r. Na razie nie wiadomo, w jakich okresach łaźnia będzie czasowo zamykana. Wszystkie prace przebiegać będą pod nadzorem konserwatora zabytków. 

Obecnie obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Równocześnie procedowany jest wpis do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. W momencie, w którym to nastąpi, otworzy się droga do podjęcia starań o kolejne krajowe lub zewnętrzne środki finansowe na remont elewacji. 

.