A A A

umz

Prezydent Zgierza przystał na wniosek w sprawie publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza i rad osiedli. Dokumenty będą dostępne na bieżąco od nowego roku.

Wniosek złożyło Stowarzyszenie EZG, które uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Masz Głos". Do tej pory w Zgierzu mieszkańcy i mieszkanki w Internecie mogli znaleźć jedynie relacje na żywo i protokoły z sesji Rady Miasta. Jeśli chcieli poznać tematy, o których dyskutowali radni na komisjach bądź posiedzeniach jednostek pomocniczych, musieli udać się do Urzędu i wnioskować w trybie dostępu do informacji publicznej.

Dzięki pozytywnej odpowiedzi władz miasta na wniosek, od lutego br. protokoły z komisji oraz posiedzeń rad osiedli będą mogli sprawdzić wszyscy „bez wychodzenia z domu”. Celem jest wzrost świadomości zgierzan i zgierzanek o sprawach podejmowanych przez swoich przedstawicieli. Jest to także pierwszy krok do zwiększenia rozpoznawalności rad osiedli w oczach społeczności lokalnych.

.