A A A

rada osiedla

Zgierskie rady osiedli podsumowują rok 2016 i przyjmują plany działania na pierwsze półrocze 2017 r. Przedstawiamy terminarz posiedzeń jednostek pomocniczych miasta.

W porządku obrad każdego posiedzenia znajdą się: sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Osiedla za 2016 r. ; zatwierdzenie planu finansowego budżetu Rady Osiedla na 2017 r.  oraz plan pracy na I półrocze 2017 r.

  • Piaskowice-Aniołów: 16 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II Nr 16, sala 110
  • Krzywie-Chełmy: 20 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 110)
  • Osiedle 650-lecia: 20 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w siedzibie Rady Osiedla ul. Parzęczewska 38 (blok 3)
  • Nowe Miasto: 21 lutego 2017 r., o godz. 17.30, w siedzibie Rady, przy ul. Dubois 15 
  • Chełmy-Adelmówek: 22 lutego br., o godz. 18.00 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a
  • Przybyłów: 23 lutego 2017 r. o godzinie 17:00 w siedzibie samorządu przy ul. Słowackiego 6
  • Kurak: 28 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu przy ulicy 1 Maja 63

Posiedzenia Rad Osiedli Stare Miasto i Proboszczewice-Lućmierz odbyły się odpowiednio 7 i 8 lutego. Rady osiedla obradują w sposób jawny, a ich posiedzenia są otwarte dla mieszkańców i mieszkanek. Pełne porządki obrad znajdują się na stronie www.umz.zgierz.pl 

.