A A A

smogzgierz

13 lutego o 17.00 w Urzędzie Miasta Zgierza odbędzie się spotkanie dotyczące zasad uzyskania dofinansowania w ramach programów przygotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi.

Udział powinni wziąć mieszkańcy Zgierza (osoby fizyczne) zainteresowani pozyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne. Podczas spotkania doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedstawią zasady udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dofinansowanie może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, do których należą: 

  1. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji; 
  2. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem; 
  3. koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń; 
  4. koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
  5. koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami; 
  6. koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej; 
  7. koszty budowy węzła cieplnego; 
  8. koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W celu oceny zainteresowania udziałem w przedmiotowym Programie osoby chętne proszone są o składanie deklaracji udziału w Programie w terminie od 13 lutego do dnia 6 marca 2017 r. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 w Biurze Obsługi Klienta. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, a stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w Programie ograniczania niskiej emisji. 

Szczegóły na stronie miasto.zgierz.pl

.