A A A

umz zgierz

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta Zgierza, większość zgierskich radnych przyjęła budżet miasta na 2017 rok. Zaplanowane wydatki mają wynieść 195,4 mln zł, w tym 6,3 mln zł na inwestycje. Jak zawsze największą część budżetu stanowi oświata i wychowanie (57 mln zł).

Na bieżący 2017 rok do realizacji zaplanowano m. in.:

  • wymianę zwrotnicy zjazdowo -najazdowej w kierunku Ozorkowa oraz torów w Zgierzu- mijanka Stary Rynek (150 tys. zł);
  • przebudowę m. in. chodnika przy ul. Podgórnej oraz ul. Dojazdowej, Śniechowskiego i Długiej (2,3 mln zł);
  • przebudowę i rozbudową chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu
  • modernizację parkingu i naprawę chodników na ulicy Łódzkiej 82/88 (205 tys. zł); 
  • przebudowę części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej (362 tys. zł);
  • przebudowę budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 w Zgierzu (1,4 mln zł);
  • modernizację budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza (250 tys. zł);
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice (580 tys. zł);
  • budowę oświetlenia przy ul. H. Sienkiewicza i Rubinowej (65 tys. zł); 
  • dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu dla potrzeb platformy widokowej (100 tys. zł).

650 tys. zł przeznaczono na inwestycje związane z wynikami II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego (m. in. zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 3 specjalistycznego sprzętu ratowniczego do usuwania skutków nawałnic i podtopień, ekologiczny ogród dydaktyczny dla dzieci i mieszkańców w Miejskim Przedszkolu Nr 13, wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na MOSiR; modernizację boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3czy budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie ulicy Kasztanowej).

Na swoje funkcjonowanie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym wszystkie obiekty) otrzyma 3,9 mln zł, Miejski Ośrodek Kultury i Centrum Kultury Dziecka łącznie 1,3 mln zł, nieco mniej Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna (1,29 mln zł), zaś Muzeum Miasta Zgierza - 630 tys. zł. 

Budżet miasta został uchwalony głosami radnych Klubu Przemysława Staniszewskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciw byli radni Koalicji Obywatelskiej oraz niezrzeszony Marek Hiliński. Radni opozycyjni postulowali wprowadzić do budżetu m. in. wykonanie oświetlenia na ul. Barwnikowej i ul. Boruty, przebudowa chodnika na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej od ul. Traugutta do ul. Żeromskiego, remont ulicy Baczyńskiego oraz przeniesienie 200 tys. zł z działu promocja samorządu na dział dotyczący gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na wymianę i remonty pieców w zasobach mieszkaniowych.

.