A A A

umz zgierz

Prezydent Miasta Zgierza informuje o możliwości przyznania przez Radę Miasta Zgierza w roku 2017 tytułów Honorowego Obywatela Miasta Zgierza oraz Zasłużonego dla Miasta Zgierza. Wnioski przyjmowane są do końca lutego 2017 r.

Tytuł "Honorowego Obywatela" przyznawany jest za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym, osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza. 

"Zasłużonym dla Miasta Zgierza" może zostać osoba fizyczna, prawna i organizacja społeczna za działalność na rzecz miasta Zgierza godną szczególnego uznania.

Szczegółowy opis procedury na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza (BIP):

.