A A A


W dniu 15 marca 2011 w Sali Teatralnej im A. Mikulskiego
w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu, odbył się koncert ewaluacyjny projektu „Uwaga – cyberprzemoc!”.

Koncert był podsumowaniem wszystkich działań projektowych, które odbyły się na przestrzeni dwu miesięcy, od 15 stycznia do 15 marca 2011. Koncert prowadzili Marzena Więckowska (Szkolny Klub Przeciwko Cyberprzemocy „SofA”) i Adrian Skoczylas (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG).

Pierwsza część spotkania to pokaz prezentacji multimedialnej omawianej przez prowadzących. Zebrana publiczność przypomniała sobie założenia i cele projektu, konkursu „Bezpieczne Dzieciństwo” oraz konkursu minigrantów DBI, a także informację na temat organizatorów projektu.

Potem przyszedł czas na podsumowanie wszystkich działań projektowych. Omówione zostały kolejno: badanie ankietowe, konferencja i koncert DBI, warsztaty dla młodzieży, zajęcia dla rodziców, quiz wiedzy o cyberprzemocy dla uczniów szkół podstawowych, a także konkurs na banner internetowy. Opis każdego działania był dodatkowo ilustrowany pokazem zdjęć.

Podczas prezentacji konkursu na banner internetowy, którego rozwiązanie nastąpiło zaledwie kilka dni wcześniej, zwycięzcom zostały wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Następnie organizatorzy projektu podziękowali za wsparcie i pomoc obecnej na koncercie pani prezydent dr Iwonie Wieczorek (patronat honorowy) współpracownikom projektu (klub AgRafKa, MOK, firma Tomtex), patronom medialnym (ITZ, ezg.info.pl, TV CENTRUM), a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania działań projektowych.

Wszyscy zgromadzeni goście otrzymali broszury podsumowujące projekt „Uwaga – cyberprzemoc!”, a na zakończenie zagrał dla nas zespół BOSO, którego występ był świetnym zakończeniem naszych działań.


Zobacz Broszurę Projektu "Uwaga - cyberprzemoc!"

 

 


Marzena Więckowska
fot. Konrad Kruś

.