A A A

zbo2016wyniki

Centrum Ekologiczne przy Przedszkolu nr 13, siłownia MOSiR oraz sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej - na te projekty zgierzanie i zgierzanki zagłosowali najchętniej w II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Z puli 650 tys. zł dofinansowanie otrzyma łącznie 11 projektów.

Na projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim zagłosowało 7,8 tys. osób. Najwięcej punktów (2521) otrzymał projekt Przedszkolne Centrum Ekologiczne, zakładające stworzenie ekologicznego ogrodu dydaktycznego dla dzieci i mieszkańców w Miejskim Przedszkolu nr 13 przy ul. Słowackiego (koszt to 100 tys. zł). Wśród jedenastu dofinansowanych zadań znalazły się również:

  • siłownia MOSiR z wyposażeniem (195 tys. zł);
  • sprzęt ratowniczy dla OSP (55 tys. zł);
  • boisko, plac zabaw i siłownia na ul. Kasztanowej (117,4 tys. zł);
  • plac zabaw przy Przedszkolu nr 15 (37,5 tys. zł);
  • boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 (63 tys. zł);
  • stworzenie harcówek do pracy kreatywnej dla harcerzy zgierskiego hufca (47 tys. zł);
  • podjazd dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 12 (7 tys. zł);
  • zakup sprzętu multimedialnego dla Przedszkola nr 2 (15 tys. zł);
  • biblioteka gier planszowych (6,6 tys. zł);
  • organizacja Memoriału im. W. Lisieckiego (4,3 tys. zł). 

Środki przydzielane były projektom z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania puli pieniędzy. Gdy wartość kolejnego projektu w rankingu przekraczała dostępne środki, dofinansowanie otrzymywał następny z listy.

.