A A A

swiatlowodorange

Zgierz zyska do 2018 r. sieć światłowodową, którą zbuduje Orange Polska. Dzięki tej inwestycji tysiące mieszkańców i setki tutejszych firm zyskają dostęp do superszybkiego Internetu, będzie mogła rozwijać się oferta e-usług, a w konsekwencji również lokalna gospodarka.

Planuje się również prowadzenie szkoleń dla mieszkańców, co ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Takie są ramowe zapisy porozumienia Gminy Miasto Zgierz z Orange Polska, które zostało podpisane 29 wrzesnia 2016 r. przez Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego i Tomasza Kowala reprezentującego firmę Orange Polska S.A. 

Budowa szerokopasmowego Internetu w Zgierzu to element ogólnopolskiego, jednego z największych projektów inwestycyjnych realizowanych przez tego potentata telekomunikacyjnego. 

.