A A A

piknikzbo

Podczas Zgierskiego Pikniku Obywatelskiego na Starym Rynku wnioskodawcy zaprezentowali swoje projekty zgłoszone w II edycji budżetu obywatelskiego. Był to również pierwszy dzień głosowania - podczas pikniku zagłosowało ponad 200 osób.

Swoje stoiska przygotowało ponad 30 projektodawców, którzy zachęcali do poparcia ich pomysłów. Tegoroczna pula do rozdysponowania to 650 tys. zł, większa niż w zeszłym roku. Dużo wniosków dotyczy przedszkoli i szkół, część związana jest z wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi bądź drobnymi inwestycjami osiedlowymi.

Mieszkańcy i mieszkanki Zgierza powyżej 16 lat mogą oddawać swoje głosy od 18 do 27 września. Punkty można przyznać trzem różnym projektom, wspierając je 3, 2 lub 1 punktem. Głosować można na stronie www.budzet.zgierz.pl lub w 8 punktach konsultacyjnych: Urzędzie Miasta Zgierza, Straży Miejskiej, Urzędzie Stanu Cywilnego i Przychodniach Rejonowych. Do wyboru jest 50 projektów.

 

.