A A A


W dniu 20 marca 2011 roku (niedziela) przypada rocznica wydarzeń, które miały miejsce w Zgierzu w 1942 roku. W tym dniu, 69 lat temu, w centrum Miasta (nazywanym wówczas Placem Stodół) rozstrzelano stu Polaków.

Egzekucja w Zgierzu była największą zbrodnią jakiej dokonali Niemcy podczas II wojny światowej w regionie, nazwanym przez Niemców Krajem Warty. Egzekucja była akcją odwetową Niemców za akcję przeprowadzoną przez sierżanta Wojska Polskiego Józefa Mierzyńskiego. W konsekwencji Niemcy dokonali na szeroką skalę aresztowań w Zgierzu, Łodzi i okolicznych miastach, m.in.: Bełchatowie, Kaliszu, Łasku, Pabianicach, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Turku i Wieluniu.

Oprócz stu skazanych na rozstrzelanie przywiezionych z łódzkich więzień, na Placu Stodół, zebrano ok. 6 tys. osób. Spośród nich wybrano jeszcze stu mężczyzn jako zakładników. Po egzekucji, zwłoki rozstrzelanych przewieziono do pobliskiego Lasu Lućmierskiego, gdzie pochowano w zbiorowej mogile. Po zakończeniu wojny miejsce stracenia nazwano w hołdzie ofiarom, Placem Stu Straconych.

Program uroczystości w dniu 20 marca 2011 roku:

  • godz. 11.00 - Kościół pw. Chrystusa Króla, ul. Słowackiego 10 
    Msza święta w intencji rozstrzelanych
  • godz. 12.30 - Plac Stu Straconych 
    Oddanie hołdu rozstrzelanym
  • ok. godz. 13.30 - Las Lućmierski 
    Zapalenie zniczy, złożenie kwiatów na mogiłach straconych i przy Pomniku Ofiar

 

Podczas uroczystości na Placu Stu Straconych oprócz wystąpienia Prezydenta Miasta Zgierza, Pani dr Iwony Wieczorek i złożenia kwiatów, uczniowie ze zgierskich szkół oraz harcerze zgierskiego Hufca ZHP w hołdzie straconym, zapalą znicze. Odmówiona zostanie także modlitwa w intencji straconych. W uroczystości udział zapowiedziały rodziny rozstrzelanych z Poznania, Łodzi, Rzeszowa, Kalisza i Sosnowca. 

Na uroczystości serdecznie zaprasza Prezydent Miasta Zgierza, Pani dr Iwona Wieczorek.

 

 

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia 
Urzędu Miasta Zgierz

 

.