A A A

umz

W sierpniu rusza remont parteru Urzędu Miasta Zgierza. Planowana jest wymiana podłogi i drzwi oraz przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów Urzędu.

Czas remontu może wynieść około 3 miesięcy. W korytarzach i hallu głównym zostaną wymienione podłogi i drzwi, będą przebudowane pomieszczenia Biura Obsługi Klienta i ochrony, a także wyremontowana toaleta. 

W związku z tym Biuro Obsługi Klienta zostanie tymczasowo przeniesione na pierwsze piętro do sali konferencyjnej (nr 110) na wprost schodów. W czasie remontu należy się również liczyć z czasowym zamknięciem toalety dla interesantów. 

.