A A A


W dniu 4 marca 2011 r. w Restauracji „Bar Myśliwski” w Zgierzu odbył się I Bal Charytatywny pod hasłem „Otwórzmy przed nimi życie”, z którego całkowity dochód został przekazany na budowę Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Hotelem i Domem Mieszkalnym dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu.

Współorganizator balu, Pan Jacek Wasiela, wieloletni przyjaciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy Koło w Zgierzu, nieodpłatnie zapewnił wyśmienitą oprawę gastronomiczną i udostępnił lokal. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Biura Senatora RP Krzysztofa Kwiatkowskiego, Pani Iwona Boberska, przedstawiciele Starostwa Zgierskiego, Urzędu Miasta Zgierza, zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem przedsiębiorcy, Zarząd Koła, rodzice podopiecznych Stowarzyszenia oraz pracownicy.

Bal otworzyła Przewodnicząca PSOUU Koło w Zgierzu, Pani Bożenna Piotrowicz, witając gości i wręczając podziękowania sponsorom Balu.

I Bal Charytatywny pod hasłem „Otwórzmy przez nimi życie” rozpoczęła lampka szampana, a oprawę muzyczną nieodpłatnie zapewnił zgierski Zespół „AKCENT”.

Blisko 50 uczestników balu mogło wziąć udział w licznych licytacjach prac osób niepełnosprawnych i skosztować pysznego tortu, który był darem Piekarni-Ciastkarni „Koziński” z Ozorkowa.

Zarząd PSOUU Koło w Zgierzu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy dołożyli swoją cenną cegiełkę do szczytnego celu budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Hotelem i Domem Mieszkalnym dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu.

Należy żywić nadzieję, że w ślad za Panem Jackiem Wasielą pójdą inni lokalni przedsiębiorcy, wspierając charytatywne inicjatywy połączą przyjemne z pożytecznym.

Julita Florczak-Sokół

.