A A A

rodzina500plus

Właśnie mijają trzy miesiące od pierwszej wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500+" w Zgierzu. Do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ponad 3,2 tys. pozytywnych decyzji w ramach programu wsparcia dla rodzin.

Od początku kwietnia złożono ponad 3800 wniosków o przyznanie świadczenia wdrożonego przez rząd. Do tej pory wydano 49 decyzji odmownych, głównie ze względu na przekroczone kryterium finansowe w przypadku posiadania jednego dziecka. Dochód uprawniający w takiej sytuacji do uzyskania wsparcia to maksymalnie 800 zł miesięcznie na osobę. Z programu 500+ nie mogą również skorzystać obcokrajowcy.

Część wniosków nadal czeka na decyzje ze strony MOPS. - Długi okres oczekiwania nie wynika z zaniedbań, lecz z problemów z pozyskaniem informacji o sytuacji rodzinnej. Do tego doszły trudności z platformą Emp@tia, obsugującą program. - wyjaśnia Halina Marciniak, kierowniczka Działu Świadczeń MOPS.

Jak wskazuje MOPS, czasem to same rodziny ubiegające się o wsparcie nie uzupełniają swoich wniosków, gdy są one niekompletne. W Zgierzu nie zaistniała jeszcze sytuacja, w której doszłoby do odebrania świadczenia rodzicom ze względu na marnotrawienie pieniędzy.

Materiał Bartosza Frontczaka

  (2:51)

.