A A A

budzetobywatelski logo

Znamy pierwsze szczegóły dotyczące II edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Pula środków na zadania została zwiększona do 650 tys. zł. Zgłaszać propozycje będzie można od 29 maja do 30 czerwca. Wybór projektów odbędzie się w drugiej połowie września.

Budżet obywatelski to narzędzie włączania mieszkańców i mieszkanek w decydowanie o wydatkach z miejskiego budżetu. Mogą oni bezpośrednio zgłaszać i wybierać projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

Tegoroczna kwota na budżet obywatelski (650 tys. zł) oznacza, że wartość zadania nie będzie mogła przekroczyć 195 tys. zł (według regulaminu ma być to 30% całej puli). Nabór wniosków potrwa miesiąc, od 29 maja do 30 czerwca i odbywać się będzie przez Internet oraz w 8 punktach w mieście: siedzibach Urzędu Miasta Zgierza przy Pl. Jana Pawła II oraz ul. Popiełuszki, Straży Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz 4 przychodniach rejonowych.

Weryfikacja zgłoszonych zadań odbędzie się w lipcu - dokonywać jej będzie Zespół ds. Realizacji Budżetu Obywatelskiego złożony z pracowników Urzędu Miasta Zgierza. W sierpniu wnioskodawcy będą mieli czas na poprawki. Do 31 sierpnia pojawi się ostateczna lista projektów do wyboru. Głosowanie rozpocznie się 18 września podczas Pikniku Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego na Starym Rynku. Wybierać projekty będzie można do 27 września. Trzy dni później mają pojawić się wyniki.

W zeszłorocznej, pierwszej edycji budżetu obywatelskiego zagłosowało blisko 6 tys. zgierzan i zgierzanek, którzy wybrali 10 projektów. Kilka z nich - m. in. zakup narzędzi warsztatu stolarskiego dla CKD, sprzętu medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, budowa street workout parku, zakup sprzętu do kina letniego na Malince oraz edukacyjny dziedziniec w Gimnazjum nr 2 zostało już zrealizowanych bądź jest w fazie przygotowań do realizacji.

.