A A A

seniorzy

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza zaprasza na debatę "Rola dialogu obywatelskiego w kontekście polityki senioralnej". Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 16:30 sali konferencyjnej Miasta Tkaczy.

Zagadnienia poruszone w trakcie debaty:

  1. Uwarunkowania demograficzne i nowe wyzwania społeczne - dlaczego ważny jest dialog i współpraca
  2. Różnorodność grupy wiekowej, określanej jako seniorzy i wyzwania z tym związane.
  3. Przygotowanie do starości.

W spotkaniu udział weźmie Grażyna Busse, mgr pedagogiki w zakresie edukacji dorosłych i gerontologii; absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych "Gerontologia społeczna". 

Pomysłodawczyni i współzałożycielka eksperckiego stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP; autorka merytorycznego uzasadnienia do powstania Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych w Łodzi; inspiratorka utworzenia i opiekun organizacyjno-merytoryczny Klubu Seniorów M-Łodzi Duchem; redaktor naczelna obywatelskiej, społecznej gazety seniorów łódzkich „My, M-Łodzi Duchem”. 

Autorka merytorycznego uzasadnienia, inicjującego powstanie Rady Seniorów Łódzkich; wspiera i prowadzi działania edukacyjne z zakresu partycypacji publicznej seniorów i funkcjonowania rad seniorów. Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy Urzędzie Miasta Łodzi - inicjatorka i współrealizatorka spotkań, szkoleń i seminariów, poświęconych wyzwaniom demograficznym w kontekście starzenia się społeczeństw.

Na debatę zaproszone będą także władze Miasta Zgierza oraz przedstawicielki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMZ.

.