A A A

umz

Prezentujemy harmonogram kwietniowych posiedzeń Komisji Rady Miasta Zgierza. Wśród tematów omawianych przez radnych znajdą się: opieka stomatologiczna dla dzieci, działalność SDK SEM, realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz miejskie inwestycje w 2016 roku.

Komisja  Zdrowia i Opieki Społecznej
18 kwietnia 2016 r., godz. 15.30, sala 110

  1. Informacja na temat programu opieki stomatologicznej, dla uczniów ze zgierskich szkół samorządowych, realizowanego przez MZPR w Zgierzu.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
20 kwietnia 2016 r., godz. 16.00, "SEM" ul. Parzęczewska 21 - Zgierz
POSIEDZENIE WYJAZDOWE DO SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY "SEM" W ZGIERZU

  1. Działalność Domów Kultury na terenie miasta Zgierza – Spółdzielczy Dom Kultury "SEM".

Komisja Spraw Obywatelskich
21 kwietnia 2016 r., godz. 16.00, sala 110

  1. Informacja na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
21 kwietnia 2016 r., godz. 16.30, sala 110

  1. Informacja nt. realizacji inwestycji oraz remontów na terenie miasta Zgierza w 2016 roku.
  2. Informacja nt. projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w mieście Zgierzu.

Komisja Statutowo-Prawna
25 kwietnia 2016 r., godz. 15.00, pokój 109

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję RMZ.

Komisja  Rewizyjna
25 kwietnia 2016 r., godz. 15.30, pokój 110

  1. Sprawozdanie z działalności PEC Sp. z o.o. w Zgierzu.
  2. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów
26 kwietnia 2016 r., godz. 16.00, sala 110

  1. Informacja o działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2015 rok oraz plany na 2016 rok – pod względem finansowym.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
27 kwietnia 2016 r., godz. 16.00, sala 110

  1. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza nt. realizowanych oraz planowanych zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym.
.