A A A

kursy zjazdoweMiejskie Usługi Komunikacyjne uruchomiły kursy zjadowe i wyjazdowe łączące Piaskowice i ul. Wiosny Ludów z krańcówkami autobusowymi przy ul. Konstantynowskiej, Parzęczewskiej i Powstańców Śląskich. Kursy odbywają się w dni robocze po 6 razy w obie strony.

- Rozwiązanie to jest odpowiedzią na szereg licznych postulatów zgłaszanych m.in. przez mieszkańców Piaskowic i Aniołowa w trakcie procesu konsultacyjnego dotyczącego przeorganizowania funkcjonowania miejskiej komunikacji - informują MUK.

Pasażerowie mają do dyspozycji 6 kursów wyjazdowych z ulicy Wiosny Ludów i 6 kursów dojazdowych:

z ul. Wiosny Ludów (wyjazdowe):

do krańcówki Parzęczewska/Staffa: 5.20, 6.13, 13.30

do krańcówki Konstantynowska/PKP: 5.25

do krańcówki Kurak/Powstańców Śląskich: 6.44, 13.20

do ul. Wiosny Ludów (zjazdowe):

z krańcówki Parzęczewska/Staffa: 18.28, 19.11

z krańcówki Konstantynowska/PKP: 18.01, 18.32

z krańcówki Kurak/Powstańców Śląskich: 8.16, 18.41

.