A A A

albertiana16 akcent

fot. Urząd Miasta Zgierza 

Zgierz ponownie był miejscem Regionalnych Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2016. W Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowej wystapiło 9 grup teatralnych i 4 solistów.

Zgierz jest gospodarzem eliminacji regionalnych, w których biorą udział zespoły artystyczne i soliści z województw: łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: promowanie ich twórczości teatralno-muzycznej, aktywizację w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym oraz likwidowanie barier poprzez przywracanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Organizatorem Albertiany w Zgierzu jest Fundacja im. Brata Alberta. Współorganizatorami są: Urząd Miasta Zgierza, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu oraz Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

Rozmowa z Bożenną Piotrowicz, prezes PSOUU Koło w Zgierzu:

(5:44)

11 lutego w Zgierzu podczas II etapu eliminacji (I etap eliminacji odbył się w Krakowie) wystąpiło 9 grup teatralnych z Łodzi, Komorowa, Białegostoku, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Wierzbicy, Koluszek, Warszawy i oczywiście zgierska Grupa Teatralna Akcent. Pierwszą nagrodę otrzymała Grupa Teatralna CO NIECO z Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku za przedstawienie "O śpiącym królewiczu".

Zaśpiewało także czworo solistów, w tym Olga Pawęda z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu. Laureatką eliminacji została Karolina PrzybyszWarsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na padaczkę w Ozorkowie.

Rozmowa z członkami Grupy Teatralnej Akcent:

 (2:18)

Laureaci zgierskich eliminacji: 3 zespoły teatralne i solista pojadą na Galę do Teatru im. Juliusza Słowackiego do Krakowa, która odbędzie się 14 marca.

Gościem zgierskich eliminacji był ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Prezes Fundacji im. Brata Alberta i Honorowy Obywatel Miasta Zgierza.

Rozmowa z ks. T. Isakowiczem-Zaleskim:

(7:55)

.