A A A

pstaniszewski

Budżet obywatelski, termomodernizacja placówek oświatowych i przygotowania do kolejnego etapu rewitalizacji centrum miasta to najważniejsze działania, które rozpoczął Przemysław Staniszewski w 2015 roku. Prezydent Zgierza podsumował zeszły rok i zaprezentował swoje plany na kolejne 12 miesięcy w audycji "Przebojowy Temat" w Radiu EZG.

Kamil Florczak: Jak pan ocenia pierwszy rok swojej prezydentury i cały rok 2015?

Przemysław Staniszewski: Był to rok wytężonej pracy przygotowującej wiele istotnych elementów związanych z realizacją moich założeń. Jest to np. modernizacja chodników i dróg, przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji 23 placówek oświatowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, praca nad Łódzkim Obszraem Metropolitalnym, wdrożenie budżetu obywatelskiego, którego zadania będą realizowane w 2016 roku, zamknięcie tematu studium zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. To także przeformułowanie i unormowanie pracy Urzędu Miasta, kwestia regulacji stanów prawnych nieruchomości, nowa formuła świąt patriotycznych i wydarzeń miejskich, która zafunkcjonowała, by odmienić podejście i wzmocnić przekaz wydarzeń, żeby jak najwięcej osób poczuło duch takich świąt i brało w nich udział.

K. F.: Jednym z pana osiągnięć jest pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, będzie druga?

P. S.: Przede wszystkim kieruję duże podziękowania dla osób, ktore włączyły się w realizację tej inicjatywy. Można mówić o wielu ojcach sukcesu, ale trzeba też pamiętać, że zostało to zrealizowane przy wytężonej pracy wielu urzędników, żeby to wszystko przeprocedować w formie konsultacji i następnie wyboru. To fajna inicjatywa, która spotkała się z bardzo dużym odzewem, co będzie plusowało w następnych latach, kiedy budżet obywatelski stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalny. Jak wskazuje pierwsza edycja to nie tylko typowy rozwój infrastruktury, ale elementy z życia codziennego, które warto zaspokajać. Przystępujemy własnie do procedur przetargowych, aby pierwsze efekty były widoczne już na wiosnę. Moim założeniem jest kontynuowanie budżetu obywatelskiego, to nie jest jednorazowe przedsięwziecie. Po doświadczeniach z 2015 chcemy zaproponować pewną zmianę, chcemy zacząć już na wiosnę, aby na jesień mieć wybrane zadania, żeby je wprowadzać do budżetu. Myślimy nad zwiększeniem kwoty do ok. 700 tys. zł - to moje marzenie.

K. F.: Kolejna rzecz to utworzenie Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Na czym ono polega?

P. S.: Priorytetem bylo stworzenie formuły dla przedsiębiorcy istniejącego lub starającego się o rozpoczęcie działalności, by mógł łatwiej poruszać się nie tylko w mieście i miał dostęp do inforamcji jakie są niezbędne do prowadzenia działalności i jej rozwoju. Rozpoczęcie działalności ZCOP pozwoliło na informowanie o wielu programach, które się pojawiają w regionalnych programach operacyjnych czy środkach zewnętrznych. To również bieżące informacje nt. niezbędnych spraw do załatwienia w urzędach i pomocy w samym urzędzie, żeby ścieżka postępowania była bardziej dynamiczna.

K. F.: Co dalej z rewitalizacją historycznego centrum Zgierza? Chodzi o Miasto Tkaczy i młyn.

P. S.: W ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego rozpoczynamy działania związane z pozyskiwaniem środków w nowej perspektywie finansowej. Składanie wniosków na niektóre obszary będzie możliwe dopiero w marcu bądź we wrześniu. Planujemy dalszą rewitalizację nie tylko Miasta Tkaczy i młyna, gdzie będzie Centrum Kultury, ale również rewitalizację obszaru śródmieścia, Parku Miejskiego wzdłuż rzeki Bzury i ośrodka Malinka.

K. F.: W którym roku jest na to szansa?

P. S.: Zakończenie tych inicjatyw przewidziane jest jest na lata 2017-2018. Ostatnie rzeczy zapewne będziemy kończyć w 2019, choc wiekszość powstanie już wcześniej.

K. F.: Czego pan oczekuje od samego siebie w 2016 roku?

P. S.: Myślę, że caly czas - niezależnie, co się będzie działo - będę wytrwale pracował i wykonywał czynności, które sobie stawiam, planując budżet na 2016 rok i realizując kolejne zadania. To również kontynuowanie elementów związanych z porządkowaniem kwestii prawnych, korzystanie z nowych możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, kwestia walki o S14. Dodatkowe kwestie to elementy jakie będziemy starali się rozwijać to Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, promowanie wydarzeń na terenie miasta w wymiarze kulturalnym i sportowym. Myślę, że sił nie braknie, zdrowie cały czas dopisuje, oby tak dalej.

Rozmowa Kamila Florczaka z Przemysławem Staniszewskim:

(11:26)

 

 

.