A A A

umz

Podczas styczniowych posiedzeń Komisji Rady Miasta, radni i radne zajmować się będą m. in. przygotowaniem do "Akcji Zima", kosztów na promocję miasta oraz analizą zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zgierza. Przedstawiamy harmonogram posiedzeń.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
18 stycznia 2016 r., godz. 15.30, sala 114

 1. Programy profilaktyczne na rok 2016.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
20 stycznia 2016 r., godz. 16.00, Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17 
Posiedzenie wyjazdowe do Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu

 1. Informacja na temat działalności Centrum Kultury Dziecka.
 2. Przygotowanie do "Akcji Zima" - informacja na temat przygotowań do wypoczynku feryjnego dzieci i młodzieży organizowanego przez jednostki organizacyjne miasta Zgierza.
 3. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach podległych Gminie Miasto Zgierz.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.

Komisja Spraw Obywatelskich
21 stycznia 2016 r., godz. 16.00, sala 114

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
21 stycznia 2016 r., godz. 16.30, sala 114

 1. Informacja na temat kosztów poniesionych na promocję miasta Zgierza w 2015 r. oraz przedstawienie planów na 2016 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.

Komisja Statutowo-Prawna
25 stycznia 2016 r., godz. 15.20, pokój 109

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję RMZ.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.

Komisja Rewizyjna
25 stycznia 2016 r., godz. 15.30, sala 114

 1. Analiza stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zgierza oraz jednostkach podległych w 2015 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.
 3. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów
26 stycznia 2016 r., godz. 16.00, sala 114

 1. Informacja na temat kosztów poniesionych na promocję miasta Zgierza w 2015 r. oraz przedstawienie planów na 2016 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
27 stycznia 2016 r., godz. 16.30, sala 114

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.
.