A A A

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i poprawa sytuacji ekonomicznej miasta oraz lokalnego rynku pracy to główne cele Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza. W skład Rady wchodzą właściciele firm oraz przedstawiciele otoczenia biznesu, uczelni wyższych i samorządu.

radagospodarcza

fot. Łukasz Sobieralski, UMZ 

Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej odbyło się 18 listopada w Mieście Tkaczy. Wśród wskazanych za kluczowe obszarów znalazły się między innymi: pozyskiwanie środków europejskich na rzecz firm, współpraca nauki i biznesu, rozwiązywanie problemów wynikających ze stanu szkolnictwa zawodowego oraz sytuacja na rynku pracy.

Ponadto prezydent przedstawił pomysł zorganizowania Gali Przedsiębiorczości, która dałaby okazję do wyróżniania najlepszych zgierskich firm. Kolejne posiedzenie rady odbędzie się 12 stycznia 2016 r.

 

źródło: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

.