A A A

W 2016 roku cena za wodę i ścieki w naszym mieście nie ulegnie zmianie - informuje spółka Wodociągi i Kanalizacja Zgierz. Ostatnia podwyżka stawek miała miejsce w 2013 roku.

woda kran

Ceny na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" wynoszą odpowiednio:

  • woda na cele socjalno-bytowe (I grupa taryfowa) - 3,31 zł netto/m3 + 8% VAT = 3,57 zł brutto/m3
  • woda na cele pozostałe (II grupa taryfowa) - 3,34 zł netto/m3 + 8% VAT = 3,61 zł brutto/m3
  • ścieki - 7,20 zł netto/m3+ 8% VAT = 7,78 zł brutto/m3
.